Proefdiervrij vereniging

Proefdiervrij

Vereniging Proefdiervrij komt op voor de proefdieren. En dat is hard nodig ook, want in Nederland worden jaarlijks ruim 600.000 dieren in proeven gebruikt. Niet alleen muizen, maar ook apen, katten, honden, geiten, koeien en paarden.

Proefdiervrij

Proefdiervrije technieken maken dierproeven overbodig. Proefdiervrij voert actie, zodat politiek, publiek en wetenschap meer Proefdiervrij konijngeld en aandacht besteden aan de ontwikkeling van proefdiervrije technieken.

Vervanging van alle dierproeven

De ambitie van Proefdiervrij is de vervanging van alle dier-proeven. Wat niet wil zeggen dat ze tegen de gezondheid van mensen zijn. Proefdiervrij richt zich op de alternatieven en informeert om zo samen te werken aan een toekomst zonder dierproeven..

lees meer op de site van Proefdiervrij...

 

 

Jouw steun

Om al dit werk te blijven doen zijn wij afhankelijk van de financiële steun van mensen, organisaties en bedrijven. Proefdiervrij krijgt geen subsidie van de overheid. Het geld dat ze krijgen, wordt direct besteed aan de proefdieren.

Goed besteed

Een voorbeeld van het werk van Proefdiervrij is het lespakket voor basisscholen. Een lespakket voor een hele klas kost € 23,- en wordt door Proefdiervrij gratis ter beschikking gesteld. 

Een ander deel van het budget gebruiken wordt gebruikt voor aanscherping van de wetgeving, stimulering van onderzoek naar vervangende testmethodes, informeren van publiek, media, industrie en politici.