Cleanbits

Cleanbits

watMooi werkt samen met Cleanbits aan een duurzaam internet. De CO2 uitstoot die wordt veroorzaakt door de website, wordt gecompenseerd door de aanplant van meer bos.