Fair Wear

Wat is Fair Wear

Fairwear FoundationFair Wear Foundation zet zich in voor goede arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. Kleding voor de Nederlandse markt wordt vaak gemaakt in lagelonenlanden. Te vaak wordt die goedkope kleding duur betaald door slechte arbeidsomstandigheden. Gelukkig willen we steeds meer "eerlijke kleding" kopen.  Kleding waarbij wordt gelet op fatsoenlijke arbeidsomstandigheden. FairWear Foundation wil er voor zorgen dat die kleding ook te koop is en dat je weet wat je koopt.

De Fair Wear organisatie zet zich in om de omstandigheden van arbeiders te verbeteren. Er is daarvoor een gedragscode opgesteld:

  • geen dwangarbeid
  • geen discriminatie
  • geen kinderarbeid
  • vrijheid van (vak)vereniging en het recht op collectieve arbeidonderhandelingen
  • een loon dat de basisbehoeften van het gezin dekt
  • geen buitensporig overwerk
  • een gezonde en veilige werkplek
  • een wettig arbeidscontract

Fair Wear fabriek

Kledingbedrijven die aangesloten zijn bij Fair Wear Foundation voeren regelmatig controles uit bij alle aangesloten leveranciers en voeren, waar nodig, samen met de fabrikant verbeterplannen uit. Niet alleen de fabrieken maar ook hun toeleveranciers worden aan inspecties onderworpen. Het is vervolgens de belangrijkste taak van Fair Wear Foundation om, door middel extra inspecties, te verifiëren of het aangesloten kledingmerk echt waarmaken wat zij zeggen te doen aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden.

Kortom: als een kledingmerk is aangesloten bij Fair Wear Foundation dan weet je dat zij erg hun best doen om de omstandigheden bij fabrikanten te verbeteren en dat dit gecontroleerd wordt door Fair Wear Foundation!

Durf jij het aan?