BCI katoen

 BCI katoen

Bij BCI-katoen zijn boeren zijn nog niet zover dat hun katoen al 'biologisch' mag heten maar zijn daar naar op weg. BCI katoen betekent dat er geen kinderarbeid wordt ingezet en dat de landbouw voldoen aan regels voor het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Maar, de regels zijn minder streng dan voor biologisch katoen.

Het Better Cotton Initiative is opgericht door een aantal samenwerkende ontwikkelingsorganisaties, milieuorganisaties en diverse bedrijven. Zij zetten zich via BCI samen in voor verduurzaming van de katoenteelt. BCI heeft een keurmerk ontwikkeld voor wat in hun ogen duurza(a)m(er) katoen is. Het word ook wel Better Cotton - of in het Nederlands Beter Katoen of Duurzaam Katoen – genoemd. Het is dus wat anders dan biologisch katoen.

Boeren mogen hun katoen verkopen als BCI-katoen zodra ze aan zeven BCI-criteria voldoen die gaan over:

  • het gebruik van schadelijke pesticiden beperken;
  • efficiënt watergebruik;
  • zorg dragen voor de gezondheid van de bodem;
  • bescherming van de natuurlijke leefomgeving;
  • de kwaliteit van de vezels;
  • waardig werk (geen kinderarbeid, geen dwangarbeid, regels voor de werktijden, een minimumloon en gezonde en veilige werkomstandigheden);
  • een effectief managementsysteem hanteren.